Υπάρχουν ευκαιρίες Crypto arbitrage όπου υπάρχει διαφορά τιμής μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταλλαγών.

Το Arbitrage είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν συνήθως ταυτόχρονα. Περιλαμβάνει την εύρεση και εμπορία περιουσιακών στοιχείων που κοστίζουν διαφορετικά σε διαφορετικές αγορές. Με το arbitrage, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη διαφορά τιμής μεταξύ δύο ή περισσότερων αγορών, αγοράζοντας ένα περιουσιακό στοιχείο σε μία αγορά και πουλώντας το σε άλλη για να επωφεληθείτε από τη διαφορά τιμής.

Γιατί το crypto arbitrage?

Ο πρωταρχικός στόχος του crypto arbitrage είναι η δημιουργία κέρδους. Υπάρχουν εκατοντάδες πλατφόρμες ανταλλαγής με μεγάλη κατανομή τιμών, η οποία δημιουργεί χώρο για διαφορές τιμών λόγω ανισορροπιών στην προσφορά και τη ζήτηση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ανακάλυψη τιμών γίνεται ξεχωριστά για κάθε ανταλλαγή, έχετε μεγάλες ανταλλαγές με ρευστότητα που οδηγούν στην τιμή και στη συνέχεια μικρές που τις ακολουθούν.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι crypto arbitrage:

  • Απλό Arbitrage
  • Τριγωνικό Arbitrage

Στο πλαίσιο του arbitrage cryptocurrency, τόσο το απλό arbitrage όσο και το τριγωνικό arbitrage είναι κοινά και παρόμοια σε κάποιο βαθμό. Και οι δύο μέθοδοι απαιτούν δίκτυα υψηλής ταχύτητας, χαμηλή καθυστέρηση, και και οι δύο έχουν σχεδόν μηδενικό επίπεδο κινδύνου.

Πώς λειτουργεί το crypto arbitrage

Για απλές ευκαιρίες crypto arbitrage, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για λογαριασμούς σε δύο πλατφόρμες ανταλλαγής: Για παράδειγμα, ανταλλαγή – 1 (Binance) και ανταλλαγή – 2 (Kraken).

Και οι δύο ανταλλαγές έχουν ένα κοινό ζεύγος στοιχείων – Ripple (XRP) έναντι Bitcoin (BTC).

Κάθε ανταλλαγή έχει το βιβλίο παραγγελιών του. Στην κορυφή του βιβλίου παραγγελιών είναι συνήθως η υψηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία είναι η υψηλότερη τιμή που ο έμπορος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να αγοράσει ένα XRP. Εκτός αυτού, έχουμε τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης, που είναι η τιμή στην οποία ο έμπορος ψάχνει να πουλήσει το XRP του.

Ωστόσο, οι τιμές προσφοράς και ζήτησης σε μία ανταλλαγή δεν πρέπει να είναι ίσες με τις τιμές προσφοράς και ζήτησης στη δεύτερη ανταλλαγή.

Η διαφορά στις τιμές προσφοράς και ζήτησης σε δύο χρηματιστήρια οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά κρυπτογράφησης είναι ρευστή. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούμε συχνά διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά χρηματιστήρια, ειδικά την ανισορροπία των τιμών κρυπτογράφησης μεταξύ των συναλλαγών της Νότιας Κορέας και των ξένων συναλλάγματος.

Αυτή η αναποτελεσματικότητα δεν είναι παρά μια ευλογία στη μεταμφίεση που δημιουργεί μια ευκαιρία crypto arbitrage.

Στην πρώτη ανταλλαγή, για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε κάποια Ripple σε τιμή αγοράς, θα πληρώσουμε τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης. Σε αντίθεση με αυτό όταν πουλάμε το ίδιο Ripple στη δεύτερη ανταλλαγή, πρέπει να το πουλήσουμε σε κάποιον με την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

Σε αυτό το παράδειγμα, η τιμή του Ripple στο δεύτερο χρηματιστήριο αυξάνεται, ενώ η τιμή του Ripple στην πρώτη ανταλλαγή παραμένει η ίδια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η υψηλότερη τιμή προσφοράς στη δεύτερη ανταλλαγή είναι υψηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης στην πρώτη ανταλλαγή.

Αυτή η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο χρηματιστηρίων δημιουργεί την ευκαιρία να επιμεληθεί ένα κρυπτογράφηση.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε το Ripple στην πρώτη ανταλλαγή όπου θέλετε να πληρώσετε τη χαμηλότερη τιμή ζήτησης. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταφέρετε αυτά τα Ripple στο δεύτερο χρηματιστήριο όπου θέλετε να τα πουλήσετε στην υψηλότερη τιμή προσφοράς.

Η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης τιμής προσφοράς σε μία ανταλλαγή και της χαμηλότερης τιμής ζήτησης στη δεύτερη ανταλλαγή είναι το κέρδος σας, τουλάχιστον θεωρητικά. Στην πραγματικότητα, αυτή η διαφορά θα μειωθεί περαιτέρω μετά την αφαίρεση των τελών διαπραγμάτευσης και ανάληψης.

Crypto τριγωνικό arbitrage

Το τριγωνικό arbitrage περιλαμβάνει συναλλαγές μεταξύ τριών δύο ζευγαριών περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, έχετε αγοράσει 1 BTC σε μια μεγάλη πλατφόρμα ανταλλαγής και το μετατρέπετε σε ξένο νόμισμα μέσω ενός ανταλλακτικού που εξυπηρετεί μια τοπική αγορά. Στη συνέχεια, μετατρέπετε το τοπικό νόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ για κέρδος αξίας εκατοντάδων δολαρίων. Η ευκαιρία τριγωνικού arbitrage Fiat περιορίζεται συχνά στο εμπόριο μεταξύ ανταλλαγών που στοχεύουν τοπικούς δείκτες.

Στο crypto triangular arbitrage, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη διαφορά τιμής μεταξύ 3 ζευγαριών νομισμάτων. Η συναλλαγή είναι δυνατή μόνο όταν οι αναλογίες μεταξύ κερμάτων έχουν διαφορετικές τιμές USD.

Ευκαιρίες crypto arbitrage

  • Η εισαγωγή σε μεγάλα χρηματιστήρια αντλεί την αξία ενός νομίσματος
  • Οι μικρότερες ανταλλαγές έχουν ανισορροπία ζήτησης και προσφοράς

Μειονεκτήματα του crypto arbitrage

  • Το όριο ανάληψης ή οι περιορισμοί KYC μπορούν να δημιουργήσουν ζητήματα ανταλλαγής
  • Κίνδυνος εκτέλεσης λόγω μεταβλητότητας
  • Χαμηλή ρευστότητα
  • Μεταφορά κινδύνων
  • Τέλη συναλλαγής
  • Φόροι

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη στο arbitrage

Παρόλο που το Crypto arbitrage περιορίζει την έκθεσή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε προσεκτικά τις συναλλαγές σας και να ελαχιστοποιήσετε τις χρεώσεις επιλέγοντας προσεκτικά τις ανταλλαγές και τις διαδικασίες. Φροντίστε να δώσετε προσοχή στον χώρο κρυπτογράφησης για ευκαιρίες arbitrage.

Οι ταχύτητες συναλλαγών παίζουν τεράστιο ρόλο στην επιτυχία του crypto arbitrage. Όταν είναι δυνατόν, μεταφέρετε με ταχύτερα νομίσματα, επιλέγοντας ETH (Ether) έναντι BTC (Bitcoin). Πάντα να χρησιμοποιείτε αξιόπιστες ανταλλαγές και να χρησιμοποιείτε διαφορετικές ανταλλαγές για κέρματα και στρατηγικές για καλά αποτελέσματα.

Οι ευκαιρίες arbitrage είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο χρόνο, καθώς συνήθως διαρκούν λιγότερο από ένα λεπτό. Λόγω αυτών των χρονικών περιορισμών, είναι πολύ δύσκολο για τους εμπόρους ανθρώπων να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και να εκτελέσουν arbitrage.

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το χρόνο αναμονής για την έγκριση της ανάληψης χρημάτων μετά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον κωδικό πρόσβασης 2FA του Επαληθευτή Google, ούτω καθεξής. Μερικές φορές, αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ευκαιρίας arbitrage.

Για να εξαλειφθούν όλες αυτές οι δυσκολίες, το crypto arbitrage πραγματοποιείται συνήθως μέσω συναλλαγών bots.

Crypto arbitrage bots

Όταν χρησιμοποιείτε ευκαιρίες κρυπτογράφησης arbitrage προς όφελός σας, η συναισθηματική βιασύνη από το να παρακολουθείτε καθημερινά τις αγορές κρυπτογράφησης μπορεί να μην είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ή παραγωγικός στο εμπόριο. Αυτό είναι ακριβώς όπου τα bots συναλλαγών κρυπτογράφησης μπορούν να είναι χρήσιμα.

Τα bots μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να αυξήσουν τα κέρδη τους, να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να περιορίσουν τις απώλειες σε πολλά χρηματιστήρια. Επιτρέπουν επίσης στους εμπόρους να λαμβάνουν τακτικά παθητικό εισόδημα από πλήρως αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Πολλές πλατφόρμες υποστηρίζουν αλγοριθμικές συναλλαγές, αλλά παρακάτω είναι μερικά από τα αγαπημένα μας bots που λειτουργούν.

Μερικά από τα δωρεάν bots συναλλαγών κρυπτογράφησης είναι το Blackbird Bitcoin Arbitrage, το Catalyst Enigma, το ZenBot κ.λπ. Παρόλο που τα διαφορετικά bots συναλλαγών κρυπτογράφησης εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, πρωταρχικός στόχος τους είναι να κάνουν χρήση των ευκαιριών arbitrage βρίσκοντας κενά τιμών μεταξύ των ανταλλαγών και εκμεταλλευόμενοι αυτές οι ανισορροπίες.

Μερικά από τα πληρωμένα bots συναλλαγών κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν τα Shrimpy, Hassbot, 3Commas και Cryptohopper. »

Το crypto arbitrage αξίζει τον χρόνο και την προσπάθειά σας?

Σίγουρα, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά τιμής μεταξύ δύο ανταλλαγών μοιάζει με μια ιδέα που αξίζει να εξερευνήσετε, ειδικά εάν ψάχνετε κάποια πρακτική εμπειρία με την αγορά και πώληση κρυπτογράφησης. Εκτός αυτού, η επένδυση χρόνου, χρημάτων και προσπάθειας στο crypto δεν πρέπει ποτέ να γίνεται χωρίς κατάλληλη έρευνα.

Εάν ο στόχος σας είναι να επωφεληθείτε από τη διαφορά τιμής, πρέπει να έχετε άφθονη εμπειρία αγοράς και πώλησης κρυπτογράφησης στην αγορά. Η εμπειρία σας πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα εύρεσης επιτυχίας στο crypto arbitrage. Πάντα να ρωτάτε τον εαυτό σας αυτήν την ερώτηση: Η προσπάθεια ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής θα αξίζει τον κόπο μου?

Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να λάβετε υπόψη τα νομικά, τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν. Συνοψίζοντας, η απόκτηση κερδών μέσω crypto arbitrage ενδέχεται να μην είναι δυνατή χωρίς συναλλαγές bots. Τούτου λεχθέντος, σας προτείνουμε επίσης να κάνετε κάποια έρευνα και να δείτε μόνοι σας εάν το crypto arbitrage σας βοηθά πραγματικά να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me